kijk eens een beetje rond, kost nix !

Molenbeekpad en Everland

Molenbeekpad en Everland

Een prachtige rondwandeling tussen Nispen en Roosendaal. De start is in Nispen, maar je kunt natuurlijk ook in Roosendaal beginnen, al zal het daar wat lastiger zijn een parkeerplaats te vinden.

Een groot deel van de wandeling voert je over het Molenbeekpad, langs de rivier de Kleine Aa.
De Molenbeek (of Kleine Aa) is een langzaam stromende laaglandbeek. Het Everland is het natuurgebied langs de oevers van de Watermolenbeek. Het ligt tussen Roosendaal en Nispen en is in bezit van Staatsbosbeheer. Het is een nat weidegebied, dat tot 1920 een vrij ontoegankelijk moeras was. Dit is een natuurgebied van 59 hectare groot, met vochtige weilanden, veel knotwilgen, drinkpoelen en oude landbouwpercelen zoals het er ongeveer in de middeleeuwen uitzag.
Bij het bruggetje over de Molenbeek liggen de resten van kasteel Moerendaal, nu omgeven door een beukenhaag. Hier stond in de veertiende eeuw een versterkte hoeve met woontoren en gracht. Het landgoed kwam in de zestiende eeuw in het bezit van de familie Pijpelinckx, familie van schilder Peter Paul Rubens. Halverwege de zeventiende eeuw was het kasteeltje door oorlogsgeweld zo vervallen dat het gesloopt werd. De tegenwoordige eigenaar van de grond, waterschap De Brabantse Delta, heeft een wandelpad op het perceel aangelegd.

Er zijn 3 alternatieven.

  • 88 – 85 – 82 – 73 – 88                                      7,5 km.
  • 88 – 85 – 82 – 73 – 91 – 73 – 88                      9 km
  • 88 – 85 – 82 – 81 – 60 – 72 – 91 – 73 – 88   9,5 km

Parkeer aan de Dorpsstraat in Nispen. Loop de Dorpstraat uit richting Roosendaal (Je hebt de kerk in de rug). De Dorpsstraat eindigt op het kruispunt De Lind/Nispenseweg, bij de grote, met bankjes omzoomde Julianalinde. Aan de overkant van de Julianalinde zie je knooppunt 88.
Hier begint de route, linksaf De Lind in, richting knooppunt 85.

Alternatief 1:  88 – 85 – 82 – 73 – 88

Alternatief 2: 88 – 85 – 82 – 73 – 91 – 73 – 88
Op Kpt. 73 ga je nu linksaf naar Kpt 73 en het zelfde stuk terug. Je verlengt de route hierdoor met ca. 1,5 km maar dat is de moeite waard want dit is een heel fraai stukje.

Alternatief 3: 88 – 85 – 82 – 81 – 60 – 72 – 91 – 73 – 88

 

De kaart geeft de langste route, alternatief (3) dus.